Coverage

 

Screenshot 2020-04-29 at 8.29.44 AM.png

Screenshot 2020-04-29 at 8.29.33 AM.png

YourStory, 10th May 2019

Screenshot 2019-01-23 at 3.08.25 PM.png

Silicon India, December 2018

Screenshot 2019-02-08 at 11.08.12 AM

Indian Women Blog, December 2017

23550098_10102431183815151_8687259830486659758_o

Rising Star Award Recipient, November 2017

Screenshot 2019-02-08 at 10.56.19 AM

Fashion Style News, October 2016

 

%d bloggers like this: